องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
 


วันอาทิตย์ ที่ 29 และวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ออกสำรวจบ้านที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย บ้านปรางค์มะค่า ตำบลวังทอง จำนวน 2 หลังคาเรือน และบ


2023-03-24
2023-03-20
2023-03-20
2023-03-10
2023-03-08
2023-03-07
2023-03-07
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-27