องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ครั้งที่6/2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]3
2 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ [ 18 พ.ค. 2566 ]6
3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นพนักงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]8
4 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ [ 10 พ.ค. 2566 ]14
5 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 แบับปรับปรุงครั้งที่ 4 [ 10 พ.ค. 2566 ]8
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยประชุมสามัญ สมัยที่2ประจำปี2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]5
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 29 มี.ค. 2566 ]11
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 20 มี.ค. 2566 ]22
9 ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดชัยภูมิ [ 14 ก.พ. 2566 ]12
10 วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 แผนงานการเกษตร (สำนักปลัด) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่สู่อาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน [ 13 ก.พ. 2566 ]4
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีพ.ศ.2566 และสมัยแรกของปีพ.ศ.2567 [ 13 ก.พ. 2566 ]3
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ม.ค. 2566 ]29
13 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 25 ม.ค. 2566 ]28
14 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]12
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน [ 9 ม.ค. 2566 ]19
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]27
17 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่3 [ 8 ธ.ค. 2565 ]14
18 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 113-03 สายบ้านหินดาด- บ้านผาทอง หมู่ที่ 10 บ้านหินดาด ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จั [ 29 พ.ย. 2565 ]13
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชย.ถ 113-045 สายซอย 8 บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 589 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2356 ตารางเมตร [ 25 พ.ย. 2565 ]15
20 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย [ 15 พ.ย. 2565 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign