องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 มิ.ย. 2565 ]11
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร [ 23 พ.ค. 2565 ]28
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 5 พ.ค. 2565 ]30
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 20 เม.ย. 2565 ]33
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องการปิดให้บริการเป็รการชั่วคราว [ 11 เม.ย. 2565 ]26
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องขอยกเลิกใบอนุญาตจัดกิจกรรมทางสังคมที่มีจำนวนมากมารวมตัวกัน [ 8 เม.ย. 2565 ]31
7 ประกาศ อบต วังทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเข้าสอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้าง [ 5 เม.ย. 2565 ]38
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2565 ]51
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]34
10 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 มี.ค. 2565 ]30
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 [ 29 มี.ค. 2565 ]29
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 [ 24 มี.ค. 2565 ]37
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 [ 22 มี.ค. 2565 ]40
14 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 มี.ค. 2565 ]67
15 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2565 ]89
16 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 7 มี.ค. 2565 ]62
17 หนังสือ อบต.วังทอง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.วังทอง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]62
18 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.วังทอง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]57
19 เอกสารสมัครเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาระยะ สังกัด อบต.วังทอง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]51
20 เอกสารสมัครเรียนกเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหอนฝน สังกัด อบต.วังทอง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]55
 
หน้า 1|2|3|4|5|6


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign