องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ม.ค. 2566 ]1
2 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 25 ม.ค. 2566 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน [ 9 ม.ค. 2566 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]12
5 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่3 [ 8 ธ.ค. 2565 ]4
6 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 113-03 สายบ้านหินดาด- บ้านผาทอง หมู่ที่ 10 บ้านหินดาด ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จั [ 29 พ.ย. 2565 ]4
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชย.ถ 113-045 สายซอย 8 บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 589 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2356 ตารางเมตร [ 25 พ.ย. 2565 ]6
8 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย [ 15 พ.ย. 2565 ]14
9 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507) [ 7 ต.ค. 2565 ]37
10 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2565 ]31
11 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 และเรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]26
12 กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]33
13 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]20
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 30 ก.ย. 2565 ]18
15 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ก.ย. 2565 ]22
16 ประกาศ อบต. เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 14 ก.ย. 2565 ]38
17 ประกาศ อบต วังทอง เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ก.ย. 2565 ]34
18 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ย. 2565 ]32
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ส.ค. 2565 ]56
20 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง รายชื่อผุู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ส.ค. 2565 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign