องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 12 ม.ค. 2565 ]14
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ [ 7 ม.ค. 2565 ]51
3 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ [ 21 ธ.ค. 2564 ]21
4 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) [ 19 พ.ย. 2564 ]18
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่2/2565 [ 11 พ.ย. 2564 ]17
6 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]18
7 คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง [ 4 พ.ย. 2564 ]19
8 คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง [ 3 พ.ย. 2564 ]20
9 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ส.ถ./ผ.ถ.4/4และส.ถ./ผ.ถ. 4/5 [ 24 ต.ค. 2564 ]18
10 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 19 ต.ค. 2564 ]15
11 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น อบต.วังทอง นำโดยนายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.วังทอง ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.วังทอง ทำการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกอบต. [ 15 ต.ค. 2564 ]15
12 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น อบต.วังทอง นำโดยนายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.วังทอง ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.วังทอง ทำการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกอบต. [ 12 ต.ค. 2564 ]15
13 วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น อบต.วังทอง นำโดยนายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.วังทอง ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.วังทอง ทำการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกอบต. [ 11 ต.ค. 2564 ]18
14 นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัด อบต.วังทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.วังทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอภักดีชุมพล ปลัดอำเภอ ผอ.โรงบาลนาระยะและอสม.เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง [ 8 ต.ค. 2564 ]16
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]14
16 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 6 ต.ค. 2564 ]23
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง หนังสือมอบอำนาจ [ 6 ต.ค. 2564 ]15
18 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 6 ต.ค. 2564 ]15
19 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 6 ต.ค. 2564 ]16
20 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2564 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign