องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 13 พ.ค. 2567 ]7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 3 พ.ค. 2567 ]6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ [ 3 พ.ค. 2567 ]6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ค. 2567 ]27
5 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]4
6 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5-2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]6
7 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก จ้างโครงการขุดลอกคลองวังนอร์ บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 24 เม.ย. 2567 ]4
8 ประปาศ อบต.วังทอง เรื่อง ประกาวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-047 สายเนินสวรรค์ บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 บ้านหินดาด ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 [ 24 เม.ย. 2567 ]5
9 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นวุดวันที่ 30 กันยายน 2566 อบต.วังทอง [ 22 เม.ย. 2567 ]8
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 ฉบับปรับปรุงคครั้งที่ 1/2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]13
11 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (2 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67) [ 17 เม.ย. 2567 ]10
12 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครัง้ที่ 4/2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]7
13 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพันกงานจ้าง [ 5 เม.ย. 2567 ]23
14 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 21 มี.ค. 2567 ]8
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมารรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่2/2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]11
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.พ. 2567 ]11
17 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2568 [ 21 ก.พ. 2567 ]8
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ก.พ. 2567 ]19
19 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Dos & Donts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 1 ก.พ. 2567 ]6
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign