องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 177 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]0
3 นโยบายการคุ้งครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบวังทอง Privacy Policy จัดทำเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]26
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ต.ค. 2566 ]29
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ต.ค. 2566 ]22
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง แนวปฏิบัติข้อควรทำ และไม่ควรทำ( Do ’s & Don ’ts ) เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 26 ต.ค. 2566 ]24
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ต.ค. 2566 ]25
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]30
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 25 ต.ค. 2566 ]27
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) [ 12 ต.ค. 2566 ]28
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]30
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]29
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569) [ 2 ต.ค. 2566 ]34
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]26
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 29 ก.ย. 2566 ]31
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12/2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]31
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11/2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]29
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 25 ก.ย. 2566 ]33
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]28
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ส.ค. 2566 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign