องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
 


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สังกัดกองช่างและงานป้อง


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สังกัดกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย 1 แห่ง และหมู่ที่ 12 บ้านน้ำตกนางคำ 1 แห่ง ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ขอรายงานภาพกิจกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

2024-06-20
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-08