องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
 


วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ซับลังกา หน่วยอำเภอภักดีชุมพล ขอความร่วมมือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ออกพื้นที่ระงับไฟป่า บริเวณหมู่ 2 บ้านห้วยร่วม และ


วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ซับลังกา หน่วยอำเภอภักดีชุมพล ขอความร่วมมือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ออกพื้นที่ระงับไฟป่า บริเวณหมู่ 2 บ้านห้วยร่วม และทำแนวป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นอีก

2023-06-09
2023-06-08
2023-06-07
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-25
2023-05-24