องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
 


วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นำหมู่บ้านออกมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัยแก่ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภั


วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นางศรีประภา  ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นำหมู่บ้านออกมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัยแก่ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย) ในตำบลวังทอง จำนวน 4 หลังคาเรือน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านห้วยร่วม หมู่ 3 บ้านปรางค์มะค่า หมู่ 9 บ้านเนินทราย และหมู่ 12 บ้านน้ำตกนางคำ

2024-06-20
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-08