องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
 


วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ออกซ่อมแซมไฟฟ้า ซึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยน โฟ


วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ออกซ่อมแซมไฟฟ้า ซึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยน โฟโต้สวิตช์จำนวน 1 จุด และ หลอดไฟ จำนวน 2 จุด บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

2023-06-09
2023-06-08
2023-06-07
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-25
2023-05-24