องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
 


วันพุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ออกซ่อมแซมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้ดำเนิ


วันพุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ออกซ่อมแซมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยน โฟโต้สวิตช์ จำนวน  1 จุด และ หลอดไฟ จำนวน  1 จุด บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

2024-04-10
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-20