องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
 


วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมด้วยกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ร่วมกิจกรรมก่


วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมด้วยกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ร่วมกิจกรรมก่อสร้างและซ่อมแซมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสาวอัจฉรา อาษาสู้ นายอำเภอภักดีชุมพล ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมด้วยชาวบ้านจิตอาสา หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียน ณ ลำน้ำสาขาคลองห้วยฮ่อม บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

2023-06-09
2023-06-08
2023-06-07
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-25
2023-05-24