องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
 


วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ออกซ่อมแซมไฟฟ


วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

2024-06-20
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-08