องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
 


วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำส่งโครงการข


วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำโดย นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำส่งโครงการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2023-06-09
2023-06-08
2023-06-07
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-25
2023-05-24