องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
 


ดำเนินการจัดงาน MOI Waste Bank Week -มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ อบต.วังทอง


วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดงาน MOI Waste Bank Week -มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดวังทองสามัคคีธรรม หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

2024-05-20
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29