องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
 


วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นำโดยนางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมทั้งคณะผู้้้้บริหาร เดินทางเข้าร่วมเป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไ


วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นำโดยนางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมทั้งคณะผู้้้้บริหาร เดินทางเข้าร่วมเป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ณ บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

2024-06-20
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-08