องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

- ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมา

ตำบลวังทองแยกออกจากตำบลเจาทองเมื่อปี พ.ศ.2526 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 18 ปีประชากรส่วนใหญ่มาจากภาคเหนือ ภาคกลางและภายในจังหวัดชัยภูมิ นับถือศาสนาพุทธอยู่ในการปกครองของอำเภอภักดีชุมพล มี 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาระยะ ห้วยร่วม ปรางค์มะค่า วังใหญ่ หนองตะเคียน ซับชมภู นาทุ่งใหญ่ ห้วยหินฝน เนินทราย หินดาด ผาทอง น้ำตกนางคำ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign