องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
เบอร์โทร 081-7184959


นายชุมพล แก้ววิศาสตร์
นางจำปีแดง จันทร์ทาไทย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
เบอร์โทร  088-0792511

 เบอร์โทร  080-3639535นายธงชัย  เบ้าวรรณ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง         


  เบอร์โทร 065-1075386 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign