องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
กองช่าง


 พันจ่าอากาศตรี จักรเพชร คำสะไมล์
   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ว่าง)  นางสาวณิยุตา ภูแชมโชติ

นายช่างโยธา  เจ้าพนักงานธุรการ


นายเสกสิทธิ์ ปัญญาวงศ์  (ว่าง)
  นายสุรัตน์ สิงหะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสาวโสมจิรัตน์ พนิชยะสิทธิ์
นายอำนวย  ปักเขตานัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign