องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]17
2 คำสั่ง ที่ 130 -2565 เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองคลัง อบต.วังทอง [ 21 ก.พ. 2565 ]97
3 คำสั่ง ที่ 131-2565 เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองช่าง อบต.วังทอง [ 21 ก.พ. 2565 ]97
4 คำสั่ง ที่ 132 -2565 เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังทอง [ 21 ก.พ. 2565 ]97
5 คำสั่ง 116-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ก.พ. 2565 ]96
6 คำสั่ง 117-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 18 ก.พ. 2565 ]97
7 คำสั่ง 118-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง [ 18 ก.พ. 2565 ]103
8 คำสั่ง 119-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 18 ก.พ. 2565 ]97
9 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]93
10 คำสั่ง 746-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ธ.ค. 2564 ]92
11 คำสั่ง 749-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 13 ธ.ค. 2564 ]106
12 คำสั่ง 750-2564 เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด อบต.วังทอง [ 13 ธ.ค. 2564 ]95
13 คำสั่ง 753-2564 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม อบต.วังทอง [ 13 ธ.ค. 2564 ]94
14 คำสั่ง 602-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 25 ต.ค. 2564 ]101
15 คำสั่ง 619-2564 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.วังทอง [ 25 ต.ค. 2564 ]97
16 ขั้นตอนการดำเนินงาน [ 3 ก.ย. 2564 ]92
17 กล่องแสดงความคิดเห็น [ 3 ก.ย. 2564 ]92
18 สถานที่ดำเนินการ [ 3 ก.ย. 2564 ]181
19 คำสั่ง 437 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]91
20 คำสั่ง 438 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]101
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign