องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
SAR
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาระยะ ประจำปการศึกษา 2565 [ 27 มี.ค. 2566 ]47
2 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหินฝน ประจำปการศึกษา 2565 [ 27 มี.ค. 2566 ]47
3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง [ 27 มี.ค. 2566 ]50
4 SAR ศพด. บ้านห้วยหินฝน [ 15 ก.พ. 2566 ]65
5 รายงานการประเมิน SAR ศพด.ห้วยหินฝน จาก สมศ. [ 15 ก.พ. 2566 ]55
6 SAR ศพด. บ้านนาระยะ [ 15 ก.พ. 2566 ]55
7 รายงานการประเมิน SAR ศพด.นาระยะ จาก สมศ. ประจำ [ 15 ก.พ. 2566 ]58
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign