องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]16
2 คำสั่งกรรมการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]47
3 ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]44
4 รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]46
5 บันทึกรายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]59
6 ข้อมูลลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]61
7 บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกาลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองประจำปีพ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]46
8 บัญชีรายชื่อชมรมกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีพ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]46
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกีฬาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 มิ.ย. 2565 ]49
10 ข้อมูลลานกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]111
11 บันทึกรายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]108
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign