องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท. [ 1 ก.พ. 2567 ]8
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท. [ 1 ก.พ. 2567 ]7
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท. [ 1 ก.พ. 2567 ]5
4 ประกาศ อบต.วังทอง เรือง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.วังทอง ประจำปี 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]54
5 แบบรายงาน รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ม.ค. 2566 ]44
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign