องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.วังทอง เรือง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.วังทอง ประจำปี 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]11
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]8
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]10
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2566 ]8
5 แบบรายงาน รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ม.ค. 2566 ]8
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign