องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ระเบียบกฎหมายที่สำคัญในงานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่2/2567 ครั้งที่ 1 [ 13 พ.ค. 2567 ]6
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]7
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2568 [ 21 ก.พ. 2567 ]10
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]6
5 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]34
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]13
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]14
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]15
9 ขอเชิญประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่3/2566 ครั้งที่ 1 [ 10 ส.ค. 2566 ]45
10 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]48
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]14
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีพ.ศ. 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]54
13 เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยประชุมสามัญ สมัยที่2ประจำปี2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]53
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]15
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]15
16 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีพ.ศ.2566และสมัยแรกของปีพ.ศ.2567 [ 13 ก.พ. 2566 ]78
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่๔ครั้งที่๑/๒๕๖๕ [ 12 ธ.ค. 2565 ]47
18 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่4ครั้งที่1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]48
19 ประกาศเรียกประชุมสภาแระจำปี2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]54
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยวิสามัญ สมัยที่๒ครั้งที่๑/๒๕๖๕ [ 29 ก.ย. 2565 ]47
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign