องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ระเบียบกฎหมายที่สำคัญในงานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2568 [ 21 ก.พ. 2567 ]3
2 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]20
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]3
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]3
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]2
6 ขอเชิญประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่3/2566 ครั้งที่ 1 [ 10 ส.ค. 2566 ]37
7 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]39
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]3
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีพ.ศ. 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]42
10 เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยประชุมสามัญ สมัยที่2ประจำปี2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]43
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]3
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]3
13 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีพ.ศ.2566และสมัยแรกของปีพ.ศ.2567 [ 13 ก.พ. 2566 ]68
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่๔ครั้งที่๑/๒๕๖๕ [ 12 ธ.ค. 2565 ]40
15 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่4ครั้งที่1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]40
16 ประกาศเรียกประชุมสภาแระจำปี2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]44
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยวิสามัญ สมัยที่๒ครั้งที่๑/๒๕๖๕ [ 29 ก.ย. 2565 ]38
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยวิสามัญ สมัยที่๒ครั้งที่๒/๒๕๖๕ [ 29 ก.ย. 2565 ]43
19 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยวิสามัญ สมัยที่2ครั้งที่2/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]47
20 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยวิสามัญ สมัยที่2ครั้งที่1/2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]44
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign