องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ระเบียบกฎหมายที่สำคัญในงานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่3/2566 ครั้งที่ 1 [ 10 ส.ค. 2566 ]1
2 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]3
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีพ.ศ. 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]8
4 เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยประชุมสามัญ สมัยที่2ประจำปี2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]11
5 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีพ.ศ.2566และสมัยแรกของปีพ.ศ.2567 [ 13 ก.พ. 2566 ]10
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่๔ครั้งที่๑/๒๕๖๕ [ 12 ธ.ค. 2565 ]8
7 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่4ครั้งที่1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]9
8 ประกาศเรียกประชุมสภาแระจำปี2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]8
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยวิสามัญ สมัยที่๒ครั้งที่๑/๒๕๖๕ [ 29 ก.ย. 2565 ]7
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยวิสามัญ สมัยที่๒ครั้งที่๒/๒๕๖๕ [ 29 ก.ย. 2565 ]8
11 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยวิสามัญ สมัยที่2ครั้งที่2/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]8
12 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยวิสามัญ สมัยที่2ครั้งที่1/2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]9
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่๓ครั้งที่๑/๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2565 ]7
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่๓ครั้งที่๒/๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2565 ]8
15 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่2/2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]8
16 รายงานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ส.ค. 2565 ]10
17 การกำหนดนัดวันประชุมของคณะกรรฒการแปรญัตติ [ 12 ส.ค. 2565 ]9
18 รายงานผู้ยื่นคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๑o ถึง ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 12 ส.ค. 2565 ]7
19 ขอเชิญประชุมพิจารณา แปรญัตติ ครั้งที่๒/๒๕๖๕ [ 12 ส.ค. 2565 ]8
20 รายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ส.ค. 2565 ]9
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign