องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ระเบียบกฎหมายที่สำคัญในงานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 4 ม.ค. 2565 ]139
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 4 ม.ค. 2565 ]137
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2565 ]137
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 4 ม.ค. 2565 ]143
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 [ 4 ม.ค. 2565 ]146
6 ประกาศเรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 19 พ.ย. 2562 ]136
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign