องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนานวินัย ทบวง บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 [ 1 ธ.ค. 2564 ]27
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายทรงสิน จันทร บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 [ 30 พ.ย. 2564 ]12
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝายหินทิ้ง ซอยมงคล - หน่วยอนุรักษ์ บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 29 พ.ย. 2564 ]11
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ รุ่นแผงแยก กำลังวัตต์ 2,000 วัตต์ จำนวน 50 ชุด เพื่อซ่อมแซมโคมโซล่าเซลล์ที่ชำรุดภายในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง [ 27 ต.ค. 2564 ]11
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองตะเคียน - เนินทราย บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 [ 26 ต.ค. 2564 ]11
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 [ 19 ต.ค. 2564 ]11
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 [ 19 ต.ค. 2564 ]13
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายโคกน้อย บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ 12 [ 18 ต.ค. 2564 ]11
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซ่มถนนซอยสุวรรณ บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 18 ต.ค. 2564 ]11
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ซอยลุงตุ๋ย บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 [ 16 ต.ค. 2564 ]11
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนซอยนายโสภี บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 15 ต.ค. 2564 ]11
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนซอยวัดเนินทรายหิรัญพฤกษ์ บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 [ 14 ต.ค. 2564 ]11
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 [ 12 ต.ค. 2564 ]11
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองกระถิน - วัดซับใหญ่ บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 [ 11 ต.ค. 2564 ]11
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองมะไฟหวาน บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง งบประมาณ 126,900 บาท [ 14 ก.ย. 2564 ]13
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงเรียนบ้านซับชมภู บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 งบประมาณ 146,900 บาท [ 13 ก.ย. 2564 ]13
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองลำบัวทอง บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 งบประมาณ 469,000 บาท [ 10 ก.ย. 2564 ]13
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายนางอุษา จันทร์ปัญญา บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 146,900 บาท [ 9 ก.ย. 2564 ]12
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.10 [ 7 ก.ย. 2564 ]12
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.9 [ 6 ก.ย. 2564 ]11
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign