องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 357 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายซอยซับใหญ่-หน่วยอนุรักษ์ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประก [ 14 พ.ย. 2566 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ถนนสายบ้านห้วยหินฝน- นาอุดม บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]1
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]6
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 คู่พระราชินี บริเวณเกาะกลางถนนตลาดห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 พ.ย. 2566 ]5
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 คู่พระราชินี บริเวณเกาะกลางถนนตลาดห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 พ.ย. 2566 ]5
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 คู่พระราชินี บริเวณเกาะกลางถนนตลาดห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 พ.ย. 2566 ]1
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 คู่พระราชินี บริเวณเกาะกลางถนนตลาดห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 พ.ย. 2566 ]4
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 คู่พระราชินี บริเวณเกาะกลางถนนตลาดห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 พ.ย. 2566 ]5
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 คู่พระราชินี บริเวณเกาะกลางถนนตลาดห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 พ.ย. 2566 ]4
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]4
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 25666 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]5
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 25666 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]3
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 9180 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]5
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา ซื้อชุดกีฬา ถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]5
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอรอคา จ้างเครื่องเสียงพร้อมชุดไมล์ลอย โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]4
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 สำหรับเติมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ 9180 ชัยภูมิ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]9
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนตุลาคม 2566 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]9
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 สำหรับเติมรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]9
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign