องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 517 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]1
2 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อเมนต์จ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองวังนอร์ บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 27 มี.ค. 2567 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยเศรษฐี บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 6 มี.ค. 2567 ]4
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการย้ายหอถังประปาพร้อมก่อสร้างฐานรากรองรับหอถังและงานขยายเขตท่อเมนต์ประปา บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 5 มี.ค. 2567 ]6
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]4
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย 3 บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 4 มี.ค. 2567 ]4
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างฝายมีชีวิต คลองวังนอร์ บ้านนาระยะ หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]5
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]4
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]5
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]3
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]5
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเติมรถบรรทุกขยะ ประจำเดือนมีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]4
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2567 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]4
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2567 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]3
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2567 งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]4
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงติดรถประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจ [ 28 ก.พ. 2567 ]7
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยลุงแหวน บ้านห้วยร่วม หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]3
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ถนนเส้นหัวสะพาน บ้านห้วยร่วม หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]2
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2567 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign