องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายบรรจง บ้านน้ำตกนางคำ หมู่ที่ 12 [ 5 ก.ค. 2565 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจรูญ ช่างหล่อ บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 1 ก.ค. 2565 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-047 ซอยเนินสวรรค์ บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 [ 29 มิ.ย. 2565 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-01 สายแยกทางหลวงหมายเลข 225 บ้านซับใหญ่ บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 [ 23 มิ.ย. 2565 ]2
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-038 ซอยกลางบ้าน บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 21 มิ.ย. 2565 ]6
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเนินทราย บ้านเนิทราย หมู่ที่ 9 [ 1 มิ.ย. 2565 ]15
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-058 สายปรางค์เหนือ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 31 พ.ค. 2565 ]11
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตามี - ตาพอ บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 [ 27 พ.ค. 2565 ]14
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-019 ซอยพอใจ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 26 พ.ค. 2565 ]13
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยสวนเฮียจู๋ บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 [ 21 มี.ค. 2565 ]38
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนางศุภาดา บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 18 มี.ค. 2565 ]41
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายเขายายมี บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 [ 18 มี.ค. 2565 ]38
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายมอดินแดง บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 [ 17 มี.ค. 2565 ]43
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-02 สายบ้านเนินทราย - บ้านหนองตะเคียน บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 5 [ 22 ก.พ. 2565 ]63
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-046 ซอยมะไฟหวาน - บ้านห้วยร่วม บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 [ 21 ก.พ. 2565 ]58
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโนน บ้านห้วยร่วม หมู่ที่2 [ 18 ก.พ. 2565 ]70
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-053 ซอยคุ้มหัวสระ บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 [ 7 ก.พ. 2565 ]65
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียน บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 [ 7 ก.พ. 2565 ]65
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายเขารวก บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 25 ม.ค. 2565 ]91
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนานวินัย ทบวง บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 [ 1 ธ.ค. 2564 ]125
 
หน้า 1|2|3|4


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign