องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 126 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาค 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน แผนงานอุตสาหกรรมแ [ 26 พ.ค. 2566 ]4
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหินคลุกและหินก่อสร้าง เบอร์2 เพื่อซ่อมแซมทางเข้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรางค์มะค่า สังกัดกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]0
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างปรางค์มะค่า สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]1
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]0
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]2
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]1
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]0
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานส่งเสริมงานเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]0
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการย้ายหอถังประปาพร้อมก่อสร้างฐานรองรับหอถังและงานขยายเขตท่อเมนต์ประปา บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]2
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์จำนวน1คัน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอ [ 11 พ.ค. 2566 ]14
13 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 พ.ค. 2566 ]12
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอเรื่อง สรุปผลพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]19
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองวังใหญ่ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 27 มี.ค. 2566 ]45
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองปรางค์มะค่า - มะไฟหวาน บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 [ 24 มี.ค. 2566 ]20
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ธรรมรักษ์ บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 [ 22 มี.ค. 2566 ]36
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเปิดทางน้ำคลองกระถิน บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 20 มี.ค. 2566 ]22
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย 5 บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 6 ม.ค. 2566 ]9
20 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายสุรวรรณ บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 16 ธ.ค. 2565 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign