องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 614 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมล้าง ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 28 ก.ค. 2567 ]7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]4
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางแบบมีส่วนร่วม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ก.ค. 2567 ]5
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นผับให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางแบบมีส่วนร่วม กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ก.ค. 2567 ]6
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 28 มิ.ย. 2567 ]6
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอยคริสตจักร บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 [ 27 มิ.ย. 2567 ]3
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ ทางข้ามคลองลึก บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 [ 19 มิ.ย. 2567 ]3
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลวังทอง (ทำน้ำยาล้างจาน) กองสวัสดิการสังคม [ 18 มิ.ย. 2567 ]6
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน (รณรงค์สวมหมวกนิรภัย) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 มิ.ย. 2567 ]7
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสุทินดาฯพระบรมราชินี และจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูล รัชกาลที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 12 มิ.ย. 2567 ]3
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน (พ่นยุง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 10 มิ.ย. 2567 ]4
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซม (ซ่อมเครื่องปรับอากาศ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอลสำนักปลัด [ 7 มิ.ย. 2567 ]5
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูล รัชกาลที่ 10 และป้ายชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 7 มิ.ย. 2567 ]3
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]4
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]3
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนงานป้องกันฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 รายนายปฏิหาร ไพสิทธิ์ [ 31 พ.ค. 2567 ]3
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติการในส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมิถุนายน 2567 รายนายสังวาลย์ วงษา [ 31 พ.ค. 2567 ]3
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานในส่วนกองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 รายนายสัญญา สุระมณี [ 31 พ.ค. 2567 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign