องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอย 5 บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 [ 6 ม.ค. 2566 ]0
2 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายสุรวรรณ บ้านผาทอง หมู่ที่ 11 [ 16 ธ.ค. 2565 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร สายกลางบ้าน - หน่วยอนุรักษ์ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 15 ธ.ค. 2565 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยวัดเนินทราย บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 [ 15 ธ.ค. 2565 ]2
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ไร่นายเอี่ยม บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 [ 14 ธ.ค. 2565 ]0
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ซอยคลองพุตซา บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 [ 9 ธ.ค. 2565 ]3
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ไร่นายเปราะ บ้านห้วยร่วม หมู่ที่ 2 [ 8 ธ.ค. 2565 ]3
8 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 113-03 สายบ้านหินดาด- บ้านผาทอง หมู่ที่ 10 บ้านหินดาด ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จั [ 29 พ.ย. 2565 ]6
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชย.ถ 113-045 สายซอย 8 บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 589 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2356 ตารางเมตร [ 25 พ.ย. 2565 ]8
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-03 สายบ้านหินดาด-บ้านผาทอง หมู่ที่ 10 บ้านหินดาด ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.04 เมตร [ 22 พ.ย. 2565 ]18
11 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 113-045 สายซอย 8 บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 589 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น [ 16 พ.ย. 2565 ]14
12 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย [ 15 พ.ย. 2565 ]14
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองกระถิน บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 15 พ.ย. 2565 ]8
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองกระถิน บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 [ 14 พ.ย. 2565 ]10
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองพุตซา บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 [ 9 พ.ย. 2565 ]22
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยตาผาง บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 [ 9 พ.ย. 2565 ]12
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 8 [ 27 ก.ย. 2565 ]22
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยข้างโรงเรียนบ้านเจาเหนือ บ้านเนิทราย หมู่ที่ 9 [ 23 ก.ย. 2565 ]25
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสำราญ บ้านนาระยะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.113-013 หมู่ที่ 1 บ้านาระยะ [ 23 ก.ย. 2565 ]31
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยเนินสวรรค์ บ้านหินดาด หมู่ที่ 10 [ 22 ก.ย. 2565 ]36
 
หน้า 1|2|3|4|5|6


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign