องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]138
2 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]149
3 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]145
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]146
5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]197
6 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปี 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]156
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]155
8 นโยบาย คณุธรรม จริยธรรม 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]132
9 ประกาศประจำปีงบประมาณ2563 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 6 ม.ค. 2563 ]173
10 นโยบายคุณธรรม จริยธรรม [ 6 ม.ค. 2563 ]181
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign