องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1/2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 6 ก.ย. 2564 ]174
3 ตารางแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 1 ก.ย. 2564 ]174
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมฉบับที่๓ [ 7 ก.ค. 2564 ]8
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 [ 1 ก.พ. 2564 ]183
6 บัญชีโครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 31 ก.ค. 2562 ]164
7 แผนพัฒนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 30 พ.ค. 2562 ]208
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign