องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 9 มี.ค. 2565 ]84
2 คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย [ 3 มี.ค. 2565 ]89
3 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 3 มี.ค. 2565 ]85
4 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 3 มี.ค. 2565 ]82
5 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 มี.ค. 2565 ]80
6 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 มี.ค. 2565 ]86
7 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย [ 3 มี.ค. 2565 ]88
8 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 มี.ค. 2565 ]86
9 คู่มือเบี้ยยังชีพ กองสวัสดิการสังคม [ 25 ก.พ. 2565 ]85
10 คู่มือประชาชน [ 25 ก.พ. 2565 ]84
11 คู่มือสำหรับประชาชน ลดขั้นตอนการทำงานของ อบต.วังทอง [ 25 ก.พ. 2565 ]84
12 คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง อบต.วังทอง [ 25 ก.พ. 2565 ]84
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign