องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (1) [ 1 มี.ค. 2566 ]43
2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (2) [ 1 มี.ค. 2566 ]40
3 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (3) [ 1 มี.ค. 2566 ]41
4 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (1) [ 28 ก.พ. 2566 ]45
5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (2) [ 28 ก.พ. 2566 ]41
6 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (3) [ 28 ก.พ. 2566 ]46
7 การพัฒนาบุคลากร (1) [ 27 ก.พ. 2566 ]41
8 การพัฒนาบุคลากร (2) [ 27 ก.พ. 2566 ]40
9 การพัฒนาบุคลากร (3) [ 27 ก.พ. 2566 ]42
10 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (1) [ 24 ก.พ. 2566 ]46
11 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (2) [ 24 ก.พ. 2566 ]39
12 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (3) [ 24 ก.พ. 2566 ]40
13 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (1) [ 23 ก.พ. 2566 ]42
14 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (2) [ 23 ก.พ. 2566 ]46
15 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (3) [ 23 ก.พ. 2566 ]43
16 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (4) [ 23 ก.พ. 2566 ]42
17 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 26 เม.ย. 2565 ]108
18 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 26 เม.ย. 2565 ]111
19 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2565 ]115
20 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [ 26 เม.ย. 2565 ]104
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign