องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภาพรายงาน [ 18 ก.พ. 2565 ]158
2 ภาพรายงาน [ 18 ก.พ. 2565 ]147
3 ภาพรายงาน [ 18 ก.พ. 2565 ]155
4 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]143
5 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]158
6 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]152
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565 อบต.วังทอง [ 8 ก.พ. 2565 ]157
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]160
9 ภาพรายงาน [ 13 ม.ค. 2565 ]156
10 ภาพรายงาน [ 13 ม.ค. 2565 ]156
11 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปี 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]159
12 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]157
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]160
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign