องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินงาน-โครงากรวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]3
2 สรุปผลการดำเนินงาน-โครงการถวายเจ้าพญาแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]1
3 สรุปผลการดำเนินงาน-โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]2
4 รายงานผลการจัดทำโครงการ อบต พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 2 พ.ค. 2566 ]50
5 ประชาคมหมู่บ้านโครงการ อบต. พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 2 พ.ค. 2566 ]43
6 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]125
7 รายงานผลการจัดทำโครงการ อบต. พบประขาชน เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]163
8 ภาพการประชาคม หมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 30 มี.ค. 2564 ]170
9 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ [ 30 มี.ค. 2564 ]154
10 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ [ 30 มี.ค. 2564 ]151
11 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยร่วม [ 30 มี.ค. 2564 ]160
12 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยร่วม [ 30 มี.ค. 2564 ]165
13 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปรางค์มะค่า [ 30 มี.ค. 2564 ]168
14 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปรางค์มะค่า [ 30 มี.ค. 2564 ]169
15 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ [ 30 มี.ค. 2564 ]165
16 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ [ 30 มี.ค. 2564 ]159
17 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียน [ 30 มี.ค. 2564 ]154
18 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียน [ 30 มี.ค. 2564 ]161
19 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านซับชมภู [ 30 มี.ค. 2564 ]196
20 ภาพประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านซับชมภู [ 30 มี.ค. 2564 ]159
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign