องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง