องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


61-67 คำสั่ง อบต.วังทอง เรื่อง แต่งตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

61-67 คำสั่ง อบต.วังทอง เรื่อง แต่งตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ