องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
งานตรวจสอบภายใน


รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ