องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563

    รายละเอียดข่าว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563    เอกสารประกอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ