องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธฺภาพ(LPA)


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2564 ของ อบต.วังทอง

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2564  ของ อบต.วังทอง    เอกสารประกอบ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2564 ของ อบต.วังทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ