องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (กองคลัง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (กองคลัง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ