องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการรับเรื่อง ร้องเรียน / ร้องทุกข์ (อบต.วังทอง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขั้นตอนการรับเรื่อง ร้องเรียน / ร้องทุกข์ (อบต.วังทอง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ