องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ทะเบียนคุมการรับ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ทะเบียนคุมการรับ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ