องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ