องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


คำสั่ง ที่ 136-2565 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์รับเรื่องรวมร้องทุกข์ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่ง ที่ 136-2565 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์รับเรื่องรวมร้องทุกข์ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ