องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


รายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายเดือน มีนาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายเดือน มีนาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง