องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง