องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
คำสั่งมอบหมายงาน


คำสั่ง 602-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่ง 602-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ