องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
คำสั่งมอบหมายงาน


คำสั่ง 750-2564 เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด อบต.วังทอง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่ง 750-2564 เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด อบต.วังทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ