องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
คำสั่งมอบหมายงาน


คำสั่ง 439 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงาน ของ อบต.วังทอง ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่ง 439 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงาน ของ อบต.วังทอง ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ