องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ขั้นตอนการรับเรื่อง ร้องเรียน / ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขั้นตอนการรับเรื่อง ร้องเรียน / ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ