องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ผลคะแนน LPA


ผลคะแนน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลคะแนน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ