องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]26
2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 อบต.วังทอง [ 26 เม.ย. 2565 ]24
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 7 มี.ค. 2565 ]42
4 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564-2566 [ 29 ต.ค. 2564 ]87
5 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2564 ]93
6 การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2564 ]100
7 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2564 ]84
8 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]87
9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]85
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign