องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่3 [ 8 ธ.ค. 2565 ]19
2 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]98
3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 อบต.วังทอง [ 26 เม.ย. 2565 ]113
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 7 มี.ค. 2565 ]121
5 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564-2566 [ 29 ต.ค. 2564 ]162
6 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2564 ]161
7 การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2564 ]172
8 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2564 ]154
9 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]167
10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]161
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign