องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง อบต.วังทอง [ 1 ก.พ. 2566 ]45
2 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ก.พ. 2566 ]42
3 คู่มือเบี้ยยังชีพ กองสวัสดิการสังคม [ 1 มิ.ย. 2565 ]107
4 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 มิ.ย. 2565 ]101
5 คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 มิ.ย. 2565 ]106
6 คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแจ้ง เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 ก.พ. 2565 ]155
7 คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) [ 28 ก.พ. 2565 ]151
8 "คู่มือการปฏิบัติงาน" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 27 พ.ย. 2561 ]182
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign