องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.วังทอง 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]51
2 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565 อบต.วังทอง [ 8 ก.พ. 2565 ]57
3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]91
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]84
5 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]77
6 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]86
7 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]88
8 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร [ 8 ม.ค. 2563 ]88
9 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 6 ม.ค. 2563 ]87
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2562-2564 [ 30 ต.ค. 2561 ]94
11 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 9 พ.ค. 2561 ]90
12 คำสั่ง [ 27 ก.พ. 2561 ]92
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign