องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]0
2 แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 30 มี.ค. 2566 ]51
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 30 มี.ค. 2566 ]47
4 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.วังทอง 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]164
5 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565 อบต.วังทอง [ 8 ก.พ. 2565 ]164
6 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]194
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]188
8 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]183
9 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]199
10 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]193
11 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร [ 8 ม.ค. 2563 ]193
12 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 6 ม.ค. 2563 ]189
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2562-2564 [ 30 ต.ค. 2561 ]216
14 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 9 พ.ค. 2561 ]199
15 คำสั่ง [ 27 ก.พ. 2561 ]198
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign