องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน [ 28 ก.พ. 2565 ]86
2 พระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 28 ก.พ. 2565 ]83
3 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง (กองช่าง) [ 24 ก.พ. 2565 ]89
4 ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (กองคลัง) [ 24 ก.พ. 2565 ]82
5 ขั้นตอนการชำระภาษีประจำปี (กองคลัง) [ 24 ก.พ. 2565 ]84
6 ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 24 ก.พ. 2565 ]85
7 คำสั่ง ที่ 136-2565 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์รับเรื่องรวมร้องทุกข์ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 ก.พ. 2565 ]76
8 คำสั่ง อบต.วังทอง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตู้รับความคิดเห็น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]87
9 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วังทอง [ 28 ม.ค. 2565 ]92
10 ขั้นตอนการรับเรื่อง ร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 28 ม.ค. 2565 ]91
11 ทะเบียนคุมการรับ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]80
12 คำสั่ง อบต.วังทอง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตู้รับความคิดเห็น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]86
13 คุ่มือ การปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่รัฐ [ 30 ธ.ค. 2563 ]90
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign