องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]11
2 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.วังทอง พ.ศ. 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]14
3 คำสั่ง อบต.วังทอง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]11
4 61-67 คำสั่ง อบต.วังทอง เรื่อง แต่งตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และศุนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี2567 พร้อมคู่มือ [ 24 ม.ค. 2567 ]17
5 62-67 คำสั่ง อบต.วังทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร จนท ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2567 พร้อม คู่มือ [ 24 ม.ค. 2567 ]21
6 ประกาศ อบต.วงัทอง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]94
7 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.วงัทอง พ.ศ. 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]66
8 ประกาศ อบต.วังทอง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ก.พ. 2566 ]77
9 คำสั่ง 16-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตู้รับความคิดเห็น ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]77
10 คำสั่ง 17-2566 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]83
11 คู่มือประชาชน [ 28 ก.พ. 2565 ]150
12 พระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 28 ก.พ. 2565 ]157
13 คำสั่ง ที่ 136-2565 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์รับเรื่องรวมร้องทุกข์ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 ก.พ. 2565 ]143
14 คำสั่ง อบต.วังทอง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตู้รับความคิดเห็น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]165
15 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วังทอง [ 28 ม.ค. 2565 ]200
16 ขั้นตอนการรับเรื่อง ร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 28 ม.ค. 2565 ]183
17 ทะเบียนคุมการรับ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]153
18 คำสั่ง อบต.วังทอง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตู้รับความคิดเห็น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]154
19 คุ่มือ การปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่รัฐ [ 30 ธ.ค. 2563 ]159
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign