องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]134
2 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]142
3 คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อบต.วังทอง [ 13 ก.พ. 2565 ]137
4 ผลคะแนน OIT ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 ก.พ. 2565 ]124
5 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2564 ของ อบต.วังทอง [ 13 ม.ค. 2565 ]178
6 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]138
7 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]140
8 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]138
9 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]144
10 แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]147
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign