องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
คำสั่งมอบหมายงาน
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งที่ 42/2567 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ [ 17 ม.ค. 2567 ]55
2 คำสั่งที่ 40/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 17 ม.ค. 2567 ]37
3 คำสั่งที่ 39/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 17 ม.ค. 2567 ]27
4 คำสั่งที่ 43/2567 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 17 ม.ค. 2567 ]188
5 คำสั่งที่ 41/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 17 ม.ค. 2567 ]23
6 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]22
7 คำสั่งที่ 713-2566 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 22 ก.ย. 2566 ]54
8 คำสั่งที่ 714-2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 22 ก.ย. 2566 ]47
9 คำสั่งที่ 715-2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 22 ก.ย. 2566 ]55
10 คำสั่งที่ 716-2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่พัสดุ [ 22 ก.ย. 2566 ]60
11 คำสั่งที่ 717-2566 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองคลัง [ 22 ก.ย. 2566 ]171
12 คำสั่งที่ 718-2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง [ 22 ก.ย. 2566 ]122
13 คำสั่ง ที่ 190-2566 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฎิบัติงานภายในกองสาธารณสุข ฯ อบต.วังทอง [ 8 มี.ค. 2566 ]66
14 คำสั่ง ที่ 189-2566 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฎิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม อบต.วังทอง [ 8 มี.ค. 2566 ]66
15 คำสั่ง ที่ 188-2566 เรือง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด อบต. [ 8 มี.ค. 2566 ]132
16 คำสั่ง ที่ 187-2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองสวัสดิการ [ 8 มี.ค. 2566 ]46
17 คำสั่ง ที่ 186-2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 8 มี.ค. 2566 ]41
18 คำสั่ง ที่ 185-2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต. [ 8 มี.ค. 2566 ]51
19 คำสั่ง 414-65 เรื่อง การแบ่งานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองคลัง อบต.วังทอง [ 13 มิ.ย. 2565 ]135
20 คำสั่ง 413-65 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองคลัง [ 13 มิ.ย. 2565 ]114
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign