องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
คำสั่งมอบหมายงาน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง 414-65 เรื่อง การแบ่งานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองคลัง อบต.วังทอง [ 13 มิ.ย. 2565 ]49
2 คำสั่ง 413-65 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองคลัง [ 13 มิ.ย. 2565 ]49
3 คำสั่ง ที่ 130 -2565 เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองคลัง อบต.วังทอง [ 21 ก.พ. 2565 ]51
4 คำสั่ง ที่ 131-2565 เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองช่าง อบต.วังทอง [ 21 ก.พ. 2565 ]53
5 คำสั่ง ที่ 132 -2565 เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังทอง [ 21 ก.พ. 2565 ]54
6 คำสั่ง 116-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ก.พ. 2565 ]49
7 คำสั่ง 117-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 18 ก.พ. 2565 ]50
8 คำสั่ง 118-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง [ 18 ก.พ. 2565 ]50
9 คำสั่ง 119-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 18 ก.พ. 2565 ]50
10 คำสั่ง 746-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ธ.ค. 2564 ]53
11 คำสั่ง 750-2564 เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด อบต.วังทอง [ 13 ธ.ค. 2564 ]51
12 คำสั่ง 753-2564 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม อบต.วังทอง [ 13 ธ.ค. 2564 ]50
13 คำสั่ง 602-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 25 ต.ค. 2564 ]56
14 คำสั่ง 619-2564 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.วังทอง [ 25 ต.ค. 2564 ]48
15 คำสั่ง 749-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 13 ต.ค. 2564 ]49
16 คำสั่ง 436 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]52
17 คำสั่ง 437 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]50
18 คำสั่ง 438 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]52
19 คำสั่ง 439 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงาน ของ อบต.วังทอง ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]51
20 คำสั่ง 440 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในสำนักงานปลัด ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]48
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign