องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
คำสั่งมอบหมายงาน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง ที่ 190-2566 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฎิบัติงานภายในกองสาธารณสุข ฯ อบต.วังทอง [ 8 มี.ค. 2566 ]7
2 คำสั่ง ที่ 189-2566 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฎิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม อบต.วังทอง [ 8 มี.ค. 2566 ]5
3 คำสั่ง ที่ 188-2566 เรือง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด อบต. [ 8 มี.ค. 2566 ]5
4 คำสั่ง ที่ 187-2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองสวัสดิการ [ 8 มี.ค. 2566 ]3
5 คำสั่ง ที่ 186-2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 8 มี.ค. 2566 ]2
6 คำสั่ง ที่ 185-2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต. [ 8 มี.ค. 2566 ]4
7 คำสั่ง 414-65 เรื่อง การแบ่งานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองคลัง อบต.วังทอง [ 13 มิ.ย. 2565 ]67
8 คำสั่ง 413-65 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองคลัง [ 13 มิ.ย. 2565 ]72
9 คำสั่ง ที่ 130 -2565 เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองคลัง อบต.วังทอง [ 21 ก.พ. 2565 ]75
10 คำสั่ง ที่ 131-2565 เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองช่าง อบต.วังทอง [ 21 ก.พ. 2565 ]79
11 คำสั่ง ที่ 132 -2565 เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังทอง [ 21 ก.พ. 2565 ]88
12 คำสั่ง 116-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ก.พ. 2565 ]70
13 คำสั่ง 117-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 18 ก.พ. 2565 ]70
14 คำสั่ง 118-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง [ 18 ก.พ. 2565 ]69
15 คำสั่ง 119-2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 18 ก.พ. 2565 ]72
16 คำสั่ง 746-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ธ.ค. 2564 ]75
17 คำสั่ง 750-2564 เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด อบต.วังทอง [ 13 ธ.ค. 2564 ]71
18 คำสั่ง 753-2564 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองสวัสดิการสังคม อบต.วังทอง [ 13 ธ.ค. 2564 ]72
19 คำสั่ง 602-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 25 ต.ค. 2564 ]74
20 คำสั่ง 619-2564 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่การปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.วังทอง [ 25 ต.ค. 2564 ]71
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign